CPA Danışmanlık

Bireysel Eğitimler

SÜREÇ YÖNETİMİEğitim Kayıt Formu


Bize Danışın

SÜREÇ YÖNETİMİ NEDİR?

Müşteri isteklerini karşılayacak çıktıların elde edilebilmesi için, girdiler üzerinde katma değer yaratan faaliyetlere “süreç” denir.

Süreç; işlerin işleyişini ve birbirleriyle olan bağlantılarını ortaya koyar, süreç yönetimi de bu işleyişlerin sistematik bir şekilde şirketlerin hedeflerine ulaşması yönünde organize edilmesini amaçlar. Bunun için de süreçlerin katma değer oluşturacak şekilde yapılandırılması, iyileştirilmesi ve sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. İyi yönetilemeyen süreçlerde verimsizlikler, aksaklıklar ve kopukluklar olduğu ve bu durumun şirketin hedeflerine ulaşması konusunda olumsuz sonuçlar doğuracağı bilinmelidir.

Süreçlerin verimliliği artırabilecek şekilde yönetilebilmesi için önce ne olduğu ve nasıl tanımlanacağının anlaşılması gerekmektedir. Süreci etkileyecek olan öğeler; tedarikçiler, girdiler, çıktılar, müşteriler, geri bildirimler, sınırlar, sağlayıcılar ve süreç sahibidir.

Süreci etkileyecek olan öğeler;

 • Tedarikçiler,
 • Girdiler,
 • Çıktılar,
 • Müşteriler,
 • Geri bildirimler,
 • Sınırlar,
 • Sağlayıcılar ve
 • Süreç Sahibidir.

Öğeleri de kısaca tanımlayacak olursak;

 • Tedarikçiler; girdiyi sağlayan taraftır. Kişi ya da kuruluş olabileceği gibi sürece bağlı organizasyonun içinden veya dışından olabilirler.
 • Girdiler; sürecin sonunda çıktıya dönüşen talep, mal hizmet ve ya kaynaklardır. Sürece dışardan katılarak süreci harekete geçirirler.
 • Çıktılar; süreç tarafından oluşturulan mal veya hizmettir.
 • Müşteriler; çıktıların kullanıcı olan tarafıdır. İç ve dış olarak ikiye ayrılır. İç müşteri sürecin içinde yer alan bir sonraki adımda çıktıyı kullanacak olan müşterilerdir. Dış müşteri ise sürecin dışında kalan nihai müşterilerdir.
 • Geri bildirimler; müşteriden ve sürecin işleyişi sırasında kullanılan kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.
 • Sınırlar; süreci kapsayan prosedürler ve görevlerdir.
 • Sağlayıcılar; girdilerin çıktıya dönüştürülmesinde rol alan fonksiyonlardır.
 • Süreç Sahibi; sürecin çalışması ve iyileştirilmesinden sorumlu olan kişidir.

Süreçler ayrıca kendine has özelliklere de sahiptir. Bunlar;

 • Dönüştürme
 • Tekrarlanabilirlik
 • Değişkenlik
 • Belirsizliktir

Dönüştürme; girdileri alarak bir dizi işleme tabi tuttuktan sonra müşteri açısından faydalı bir ürün elde etme özelliğidir. Tekrarlanabilirlik; süreçteki faaliyetler arasındaki ilişkinin her zaman aynı sırada gerçekleşeceğini gösterir. Değişkenlik; her işin her zaman aynı sonuçlanmayacağı anlamına gelir. Belirsizlik; ise özellikle süreçte yer alan insan faktörü nedeniyle beklenmedik durumların oluşabileceği anlamına gelir.    Süreç yukarıda belirtilen öğeleri taşıyan ve yine yukarıda bahsedilen özelliklere sahip ise sağlıklı ve yönetilebilir bir süreç olduğu kanısına varabiliriz. Bu şartları taşıyan ve iyi tanımlanmış bir sürecin şirket hedefleri adına yol alabilmek için gerek duyulan takım çalışmasındaki kopukluk ve tekrarlanan hatalar gibi sorunları ortadan kaldırarak istenen bütünlüğe ulaşılmasında önemi yadsınamaz. Yönetim alanındaki araçların düzenli, bütünleşmiş bir şekilde kullanılması; performansın artmasını, çıkabilecek sorunların önlenmesini, var olan durumun etkisinin artmasını, kaliteli sistemlerinin kurulmasını destekleyecektir ve bu süreç yönetimi sayesinde yapılabilir ve sürdürülebilir kılınabilir.

Sonuç olarak sürecin en genel tanımı olan girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, sorumlusu olan, fonksiyonlar arası ve birbiriyle ilişkili değer yaratan faaliyet zinciridir cümlesi, sürecin içinde barındırdığı detayları ortaya koymaktadır ve yine bu cümle süreç yönetiminin nelere dikkat edilerek yapılabileceğini de gözler önüne sermektedir.

Danışmanlık Sürecimiz

Aşama #1 : TEMAS

Danışmanlık süreci soğuk temas denilen danışmanın işletme ile iletişime geçmesi sonucu veya işletmenin herhangi bir ihtiyacından dolayı danışman ile iletişime geçmesi ile başlar. Bu temas süresi boyunca danışmanın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağı ve danışmanın firmaya hitap edip etmediği konuları netleştirilerek çalışmanın başlayıp başlamayacağına karar verilir. Başlanması kararı durumunda danışmanlık sözleşmesi imzalanır.

Aşama #2 : TEŞHİS

İlk temasın ardından anlaşılması durumunda firmanın ihtiyaçları belirlenmesine yönelik danışmanın belirleyeceği katılımcılarla toplantı gerçekleştirilir. Toplantıya danışman başkanlık eder. Toplantı daha çok firmanın mevcut durumun analiz edilmesine yönelik sürdürülür. Ve toplantının sonunda sorunlar ve eksiklikler ana hatları ile belirlenir.

Aşama #3 : GÖREV TANIMI

İşletmenin taleplerinin karşılanması için danışmanın hangi görevleri yerine getirmesi gerekliliği müşterek olarak belirlenir. Bu görevleri yerine getirirken firmadan kimlerin iletişimde olacağı ihtiyaç olması halinde müşteri veya tedarikçilerden kimlerle iletişime geçmesi gerekliliği ortaya konur.

Aşama #4 : PROJE HEDEFLERİNİN BEKLENEN SONUÇLARI ORTAYA KONMASI

Danışmanın görev tanımı belirlendikten sonra bu görevleri yerine getirirken performansının ölçümlenebilmesi için performans kriterlerinin ve hedeflerin ortaya konması gerekmektedir. Bu hedeflerin ne kadarlık kısımlarının tamamlandıkları ise proje süresince periyodik olarak kontrol edilerek projenin temposu ayarlanır.

Aşama #5 : HEDEFLERİN PLANLANMASI

Hedefler bazen birbiri ile ilişki içerisinde bulunmaktadır. Ve bir hedefin gerçekleştirilebilmesi için başka bir hedefin öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden hangi hedefin hangi sıra ile ulaşılacağı planlanması gerekmektedir. Bu aşamanın ardından proje planı oluşur ve işletmeye beyan edilir.

Aşama #6 : VERİLERİN TOPLANMASI

Gözlem, mülakat ve anketler uygulanarak danışmanın ihtiyacı olan bilgiler tedarik edilir. Bu aşamada çalışanların mesailerinde feragat etmeleri gerekmektedir. Ve doğru bilgiyi danışmana ulaştırmaları gerekmektedir.

Aşama #7 : VERİLERİN ANALİZİ

Veriler toplandıktan sonra karmaşık olan verilerin düzenlenmesi sınıflandırılması ardından analiz edilerek yorumlanması gerekmektedir. Hangi veriyi nerde nasıl kullanılacağı verilerin doğruyu yansıtıp yansıtmadığı, başka türlü nasıl verilerin elde edilebileceği konusunda önerilerde bulunulur

Aşama #8 : UYGULAMA

Ana aşama olan uygulama aşaması projenin %80’lik bir kısmını kapsamaktadır. Verilerin elde edilmesindeki kolaylık uygulamada görülmeyebilir. Bu tip sorunlara değişime karşı direnme, kültürel statüko, danışmana karşı duyulan güvensizlik gibi etkiler sebep olmaktadır. Sorunların çözülebilmesi için ise planın sıkı kontrol edilip sorunların meydana geldiği noktalara yoğunlaşarak çözüm önerileri getirmek danışmanın başlıca görevidir.

Aşama #9 : GÖREVİN SONA ERDİRİLMESİ

Uygulamanın tamamlanması ve sözleşmedeki sürenin dolması ile görev sona erdirilir. Fakat sona erdirilemeden önce nihai bir analiz geçekleştirilerek firmada yapılan işlemler ve etkileri yönetime raporlanır.


Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık hizmetlerimizi inceleyin. Siz işinize odaklanın biz çözümler sunalım.


Tüm Danışmanlıklarımız


Belgelendirme ve Denetim Hizmetlerimiz

ISO, IATF, GOST-R, CE ve HELAL belgelendirmeleri konularında sunduğumuz hizmetleri görmek ister misiniz?


Tüm Hizmetlerimiz


EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Kurumsal ve bireysel eğitim hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız eğitim sayfalarımızı inceleyerek bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Tüm Eğitimlerimiz

15
+

Yıllık Tecrübe

250
+

Mutlu Danışan

500
+

Eğitim Organizasyonu

Bizimle İletişime Geçin

İletişim formumuzu doldurup bize mesajınızı iletebilirsiniz.

Telefon:


+90 262 331 06 60

E-Mail:


info@cpadanismanlik.com.tr

Adres:

Tepecik Mahallesi Feridun Özbay Cad. Emrullah İş Hanı No:5 Kat:2 İzmit / Kocaeli / TÜRKİYE  “Her başarı, deneme kararıyla başlar.”

  John F. Kennedy

  “Eğer kendinize inanmazsanız kimse sizin yerinize bunu yapmaz.”

  Kobe Bryant