CPA Danışmanlık
Kurumsal SWOT Analizi

Kurumsal SWOT Analizi

KURUMSAL SWOT ANALİZİ
SWOT ANALİZİ NEDİR ?

Her kurum, girişim ya da kişinin güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte önüne çıkabilecek fırsat ve tehditler bulunmaktadır. Bu faktörler doğru bir şekilde analiz edilerek mutlak ve sürekli başarının temelleri atılabilmektedir.

Bir kurumun başarılı olabilmesi için kurumsal misyon, vizyon, ilkeleri ile birlikte içinde bulunduğu işin tanımını, amacını ve bu amaçları gerçekleştirebilecek stratejik planlarını açıkça ortaya koyması gerekir. İşte bu noktada dinamik ve değişken bir ortamda varlıklarını sürdüren organizasyonlar, hedeflerini doğru bir şekilde belirleyebilmek için birtakım analizlere ihtiyaç duyar.

Bu analiz yöntemlerinden biri olan SWOT analizi, kurum veya kişilerin güçlü ve zayıf noktalarını bir bütün olarak ele alır.  Her kurumun veya kişinin; güçlü ve zayıf yönleri ile önüne çıkacak fırsatlar ve tehditler vardır ve bunlar doğru bir şekilde analiz edildiğinde; hem kişisel olarak iyi bir kariyere sahip olunabilir hem de kurum olarak özgün ve sürekli bir başarı sağlanabilir. Bu sayede kurumun mevcut durumu tespit edilir ve kurumun geleceğini yakın ve uzak perspektifte görmemizi sağlar.

SWOT analizi, çevresel faktörlerin incelenmesini, işletmenin geleceği açısından önemli olan fırsatların saptanmasını, işletmeye tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin önceden fark edilip önlem alınmasını, işletmenin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılması gerekebileceğinin saptanmasını, işletmenin zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınmasını, zayıf yönlerin olası tehditler karşısında işletmeyi düşürebileceği zor durumlarını analiz edilmesini vb. stratejik ve planlamacı yaklaşımları kapsamaktadır.

SWOT kelimesi, hem kişiler hem de kurumlar için 4 ana kelimenin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşmaktadır. Bunlar;

Strengths – Güçlü Yanlar: Sizi, iş fikrinizi ve kurumunuzu farklı kılan güçlü yanlarınız neler? “Hangi konularda iyisiniz?

Weaknesses – Zayıf Yanlar : Sizin, iş fikrinizin ve kurumunuzun geliştirilmesi gereken zayıf yanları nelerdir? Kurumsal misyon, vizyon ve stratejilere ulaşmada fayda sağlamayan beceri ve özellikler nelerdir?

Opportunities – Fırsat ve Avantajlar : Sizin, iş fikrinizin ve kurumunuzun çevresinde bulunan yüksek performans sergilemesine olanak sağlayacak fırsatlar nelerdir?

Threats – Tehditler ve Riskler : Sizin, iş fikrinizin ve kurumunuzun çevresinde bulunan yüksek performans sergilemesine engel olacak riskler ve tehditler nelerdir?

SWOT analizi kısaca; şahsınız ve kurumunuz için güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamanıza, fırsatların farkına varmanıza ve karşılaşabileceğiniz tehditleri görmenize yardımcı olacak, hem kişisel olarak iyi bir kariyer elde etmek için hem de özgün ve sürekli başarılarını artırmak için kullanılan faydalı bir tekniktir.

SWOT ANALİZİ NASIL YAPILIR

Strengths - Güçlü Yönlerin Belirlenmesi ;

 • Güçlü yönlerinizi hem kurum içi perspektiften hem de müşterilerinizin ve piyasadaki aktörlerin bakış açısından değerlendirin. Güçlü yönlerinizi incelerken bunları rakiplerinizle ilişkilendirin.
 • Başkalarının sahip olmadığı ne gibi avantajlara sahipsiniz?
 • Yetenekleriniz, becerileriniz, başarılarınız, eğitimleriniz ve bağlantılarınız gibi noktalar nelerdir?
 • Diğerlerine göre daha başarılı olduğunuz şeyler neler?
 • Sizin kullandığınız ancak diğerlerinin kullanamadığı en düşük maliyetli kaynaklar neler?
 • Güçlü ve yetenekli bir lider-yönetici misiniz?
 • Bilgi ve becerisi yüksek çalışanlara sahip misiniz?
 • Yeni bir ürün ve strateji geliştirebiliyor musunuz?
 • Yeni ve işletmeye faydalı teknolojilere sahip misiniz?
 • İşletmenizin sahip olduğu avantajlar neler?
 • Rakipleriniz sizin hangi yönlerinizi güçlü bulur?
 • İşletmenizi benzersiz kılan noktalar ne?

Weaknesses - Zayıf Yönlerin Belirlenmesi;

 • İyi yapamadığınızı düşündüğünüz ve bu nedenle kaçındığınız işler neler
 • Çevrenizdeki kişilere göre sizin zayıf olduğunuz işler ve yönler hangileri olabilir?
 • Kendinizi eksik hissettiğiniz ve noktalar neler?
 • Kötü iş alışkanlıklarınız var mı? (İşe sürekli geç kalmak, fazla dağınık çalışmak, iş arkadaşlarıyla sorun yaşamak, stresli durumlarda çalışamamak gibi)
 • İşinizi iyi bir şekilde yapamamanıza neden olan kişisel özelliklere sahip misiniz? (Agresif veya çekingen biri olmak gibi)
 • İşletmenin kurumsal yapısında stratejik bir hedef eksiği var mı?
 • Çalışanların, yöneticilerin ve liderlerin yetenek ve bilgilerinin yetersizliği söz konusu mu?
 • Satış, pazarlama ve hizmet kalitesinde veya veriminde düşüklük söz konusu mu?
 • Rakipleriniz hangi yönlerinizi zayıf görüyor?
 • Hangi faktörler satışlarınızın düşmesine neden oluyor?

Opportunities - Fırsatların Belirlenmesi;

 • İşi kolaylaştıracak yeni teknolojiler var mı?
 • Kuruma yardımcı olacak ve danışmanlık yapacak kişilerle bağlantım var mı?
 • Sektörümüz gelişiyor mu? Bu gelişimi kendi avantajımıza nasıl kullanabiliriz?
 • Rakiplerimizin yapmakta zorlandığı şeyleri, kendi avantajımıza nasıl çevirebiliriz?
 • Pazarda veya işletmede, diğerlerinin dolduramadığı boşluklar var mı?
 • Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler neler?
 • Devletin veya uluslararası kurumların politikalarındaki değişimler neler?
 • Ülkedeki ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeler neler?

Threats – Tehditlerin Belirlenmesi;

 • Kurumumuzda ne gibi engellerle karşılaşıyoruz? Önümüzde ne tür engeller var?
 • Bizimle rekabet içerisinde olan bir kurum var mı?
 • Mevcut ve potansiyel rakiplerimiz kimler? Ne yapıyorlar?
 • Belli standartta hizmet ve ürün üretirken, bunlar değişebilir mi? Değişirse ayak uydurabilir miyiz?
 • İşimizin gerektirdiği beceriler değişebilir mi?
 • Gelişen teknoloji ile pozisyonumuz etkisini kaybedebilir mi?
 • Zayıf yönlerimizden herhangi bir tanesi ciddi anlamda işimizi tehdit ediyor mu?
 • Borçlarımız veya nakit problemimiz var mı? Finansal sorunlarımız var mı?
SWOT ANALİZİ'NİN ÖNEMİ
 • Kurumunuzun ve kişilerin güçlü ve zayıf yönlerini çok boyutlu olarak görmenize ve olası fırsat ve riskleri dikkate almanıza yardımcı olur.
 • SWOT Analizi size, bir iş fikrinin güçlü ve zayıf yönleri ile dışarıdan gelebilecek fırsat ve tehlikeleri öngörerek bunları çok boyutlu bir şekilde değerlendirme fırsatı verir. Bu nedenle, stratejik planlamada kullanılan SWOT Analizi öncesinde detaylı bir araştırma yapmış olmanız gerekir.
 • Bu analiz sonrasında, hem önünüzdeki döneme ait fırsatları değerlendirebilir, hem de tehditleri önleyecek şekilde hedefler belirleyebilirsiniz.
 • SWOT analizinin temel amacı; kişisel veya kurumsal herhangi bir konuda karar alma aşamasında güçlü veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı noktaların bir bütün halinde ele alarak en doğru adımların atılmasına olanak sağlamaktadır. Bir nevi kurumlara ve kişilere ayna görevi görmektedir.
 • Bunlara ek olarak kurumunuzu ve rakip işletmeleri SWOT çerçevesinde inceleyebilir, pazardaki fırsatları ve tehditleri belirleyebilir, başarılı işletmelerin başarılı olma sebeplerini görebilir ve işletmenizi diğerlerinden ayıracak stratejiler geliştirerek, yükselmenizi kolaylaştıracak en doğru yolu çizebilirsiniz.

Tüm faaliyetleri gerçekleştirirken, planlama sürecinize çalışanların dahil edilmesi, kurum içerisinde işe sahip çıkmanın en yüksek seviyede olmasını sağlar, farklı birimlerin yöneticileri arasında iş birliğini arttırır, ulaşan birçok bilginin birleştirilmesini ve sentezini sağlar, ve stratejik planlamanızdaki maliyetleri düşürür, zamandan kazanç sağlar.

CPA Danışmanlık Hizmetlerinin tecrübesi ile firmanıza değer katabilmek için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir