CPA Danışmanlık

CPA BÜLTEN

KPI (Key Performance Indicator)

KPI, Key Performance Indicator kelimesinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Anahtar Performans Göstergesi olarak da Türkçe’ye çevrilebilir. Ulaşılması istenen hedef anlamına gelir. Her sektör ve her bir kişi için ayrı KPI’lar tanımlanabilir. Her sektörün, her bölümün ve her kişinin KPI’ları farklıdır. Buna bağlı olarakta her birinin başarı hedefleri farklıdır.

[Yazının devamı CPA Bülten'de.]


Kurumsal SWOT Analizi

Her kurum, girişim ya da kişinin güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte önüne çıkabilecek fırsat ve tehditler bulunmaktadır. Bu faktörler doğru bir şekilde analiz edilerek mutlak ve sürekli başarının temelleri atılabilmektedir.

Bir kurumun başarılı olabilmesi için kurumsal misyon, vizyon, ilkeleri ile birlikte içinde bulunduğu işin tanımını, amacını ve bu amaçları gerçekleştirebilecek stratejik planlarını açıkça ortaya koyması gerekir. İşte bu noktada ... [Yazının devamı CPA Bülten'de.]

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi

Süreç; işlerin işleyişini ve birbirleriyle olan bağlantılarını ortaya koyar, süreç yönetimi de bu işleyişlerin sistematik bir şekilde şirketlerin hedeflerine ulaşması yönünde organize edilmesini amaçlar. Bunun için de süreçlerin katma değer oluşturacak şekilde yapılandırılması, iyileştirilmesi ve sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. İyi yönetilemeyen süreçlerde verimsizlikler, aksaklıklar ve kopukluklar olduğu ve bu durumun şirketin hedeflerine ulaşması konusunda olumsuz sonuçlar doğuracağı bilinmelidir. Süreçlerin verimliliği artırabilecek şekilde yönetilebilmesi için önce ne olduğu ve nasıl tanımlanacağının anlaşılması gerekmektedir. Süreci etkileyecek olan öğeler; tedarikçiler, girdiler, çıktılar, müşteriler, geri bildirimler, sınırlar, sağlayıcılar ve süreç sahibidir. ...

[Yazının devamı CPA Bülten'de.]

360 Derece Performans Değerlendirme


360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemi

Performans çalışanın belirli bir zaman içerisinde sahip oldukları sorumlulukları yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır. Performans değerlendirmenin amaçlarından birisi çalışanın zayıf yönlerini güçlendirmek için yapılaması gerekenleri belirlemektir. Performans değerlendirmesi genelde bir yılın sonunda yapılır performansta başarı söz konusu ise maaş zammı ya da terfi ile ödüllendirilir. 

Çalışanlarınız, onlara açıkça belirtilmediği takdirde performans beklentilerinizi...

[Yazının devamı CPA BÜLTEN'de.]

BÜYÜK VERİ

Büyük Veri Nedir?

Büyük veri daha fazla çeşitlilik içeren ve hızla artan büyük hacimli veridir. Basitçe söylemek gerekirse, büyük veri özellikle yeni veri kaynaklarından gelen daha büyük, daha karmaşık veri kümeleridir. Bu veri kümeleri o kadar hacimlidir ki, geleneksel veri işleme yazılımı onları yönetemez. Ancak bu büyük hacimli veriler, daha önce üstesinden gelemeyeceğiniz iş sorunlarını çözmek için kullanılabilir.

McKinsey Global Institute, 2011 yılında büyük veri kavramını, “Tipik ve geleneksel veri tabanı yazılımlarının yapamayacağı şekilde, bunların kabiliyetlerinin ötesinde, veri kümelerini alan, saklayan, yöneten, erişime sunan ve analiz eden araçları...

[Yazının devamı CPA Bülten'de.]

deming ödülü


Kazanılmış En Basit Kalite Ödülü!

İyileştirmeyi, yalnızca bir önceki uygulamanın sonucuna yönelik yapmaya çalışıyorsanız, kötüleştirme yapmaya çalışıyorsunuz demektir. Fayda sağlayan çıktılar, öncesinde iyi veya kötü türlü uygulamaların yapılmasıyla istikrarı yakalamış süreçlerdir. Eğer sistemin bütününü anlamayıp, bir önceki uygulamanın sonucuna göre iyileştirme yapmaya çalışırsanız, fayda sağlayan çıktıdan da olma ihtimaliniz artacak demektir.

1987 yılında en prestijli kalite ödüllerinden biri olan Deming ödülünü kazanan ve yarıştığı rakiplerinin karmaşık ve uzun çalışmalarına rağmen yalnızca bir sayfalık makaleden oluşan bu çalışma, Lloyd Nelson tarafından ortaya konmuştur. Süreçlerdeki sorunların ve bunlara yaklaşım biçimimizin ne kadar hatalı olduğunu...

[Yazının devamı CPA Bülten'de.]

5S Nedir?

5S Nedir? Firma Uygulamalarında Avantajları Nelerdir?

Organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir. Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından iyileştirme amacı güder.

- Bir devrim hareketidir.
- Başarısı için üst yönetimden başlayarak katılım şarttır.
- Firma için en iyi reklamdır.
- 5S'i başarırsanızçok şey başarırsınız.
- 5S düşünde yapımızın değişmesi gerektiğini söyler.
- Toplam kalite ortamı yaratmanın 5 adımıdır.
- Sıfır hata elde etmenin sırrıdır.
- Gerek özel, gerekse iş hayatımızda başarıya, mutluluğa giden yoldur.

[Yazının devamı CPA Bülten'de.]

çocuk işçi

Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk İşçi

18. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞMEYEN BİR ŞEY VAR Kİ ODA BU TABLODAKİ SONUÇ...

”Dünyadaki Çocuk İşçiler 2015 Raporu” (ILO) düşük gelirli ülkelerde çocukların yaklaşık %30’unun 15 yaşında çalışmaya başladığını ve 5 ila 14 yaş grubu arasında dünya genelinde 120 milyon çocuk işçi bulunduğunu gösteriyor. Çocuk işçi olarak çalışan 5-11 yaş çocukların %28’i ve 12-14 yaş arası çocukların %35’i okula gitmiyorDünyada çalıştırılan çocukların 64 milyonu...

[Yazının devamı CPA Bülten'de.]

Su ayak izi

Su Ayak İzi Nedir?

Su kullanımı, suyun çekildiği kaynaklara ve kirletilen suya göre 3’e ayrılıyor: yeşil su, mavi su ve gri su.

Bir bireyin, toplumun veya iş kolunun su ayak izi; bireyin veya toplumun tükettiği malların ve hizmetlerin üretimi için kullanılan veya üreticinin mal ve hizmet üretimi için kullandığı toplam temiz su kaynaklarının miktarıdır. Su Ayak İzi, birim zamanda harcanan (buharlaşma dâhil) ve/veya kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir. 
(Water Footprint Network, 2012)

[Yazının devamı CPA Bülten'de]