CPA Danışmanlık
Süreç Yönetimi Süreç Yönetimi

SÜREÇ YÖNETİMİ

Müşteri isteklerini karşılayacak çıktıların elde edilebilmesi için, girdiler üzerinde katma değer yaratan faaliyetlere "süreç" denir.

Süreç; işlerin işleyişini ve birbirleriyle olan bağlantılarını ortaya koyar, süreç yönetimi de bu işleyişlerin sistematik bir şekilde şirketlerin hedeflerine ulaşması yönünde organize edilmesini amaçlar. Bunun için de süreçlerin katma değer oluşturacak şekilde yapılandırılması, iyileştirilmesi ve sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. İyi yönetilemeyen süreçlerde verimsizlikler, aksaklıklar ve kopukluklar olduğu ve bu durumun şirketin hedeflerine ulaşması konusunda olumsuz sonuçlar doğuracağı bilinmelidir.

Süreç Yönetimİ

Süreçlerin verimliliği artırabilecek şekilde yönetilebilmesi için önce ne olduğu ve nasıl tanımlanacağının anlaşılması gerekmektedir. Süreci etkileyecek olan öğeler; tedarikçiler, girdiler, çıktılar, müşteriler, geri bildirimler, sınırlar, sağlayıcılar ve süreç sahibidir. 

Süreci etkileyecek olan öğeler;

 • Tedarikçiler,
 • Girdiler,
 • Çıktılar,
 • Müşteriler,
 • Geri bildirimler,
 • Sınırlar,
 • Sağlayıcılar ve
 • Süreç Sahibidir. 

Öğeleri de kısaca tanımlayacak olursak;

 • Tedarikçiler; girdiyi sağlayan taraftır. Kişi ya da kuruluş olabileceği gibi sürece bağlı organizasyonun içinden veya dışından olabilirler.
 • Girdiler; sürecin sonunda çıktıya dönüşen talep, mal hizmet ve ya kaynaklardır. Sürece dışardan katılarak süreci harekete geçirirler.
 • Çıktılar; süreç tarafından oluşturulan mal veya hizmettir.
 • Müşteriler; çıktıların kullanıcı olan tarafıdır. İç ve dış olarak ikiye ayrılır. İç müşteri sürecin içinde yer alan bir sonraki adımda çıktıyı kullanacak olan müşterilerdir. Dış müşteri ise sürecin dışında kalan nihai müşterilerdir.
 • Geri bildirimler; müşteriden ve sürecin işleyişi sırasında kullanılan kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.
 • Sınırlar; süreci kapsayan prosedürler ve görevlerdir.
 • Sağlayıcılar; girdilerin çıktıya dönüştürülmesinde rol alan fonksiyonlardır.
 • Süreç Sahibi; sürecin çalışması ve iyileştirilmesinden sorumlu olan kişidir. 
Süreç Yönetimi

Süreçler ayrıca kendine has özelliklere de sahiptir. Bunlar;

Dönüştürme; girdileri alarak bir dizi işleme tabi tuttuktan sonra müşteri açısından faydalı bir ürün elde etme özelliğidir. Tekrarlanabilirlik; süreçteki faaliyetler arasındaki ilişkinin her zaman aynı sırada gerçekleşeceğini gösterir. Değişkenlik; her işin her zaman aynı sonuçlanmayacağı anlamına gelir. Belirsizlik; ise özellikle süreçte yer alan insan faktörü nedeniyle beklenmedik durumların oluşabileceği anlamına gelir.    Süreç yukarıda belirtilen öğeleri taşıyan ve yine yukarıda bahsedilen özelliklere sahip ise sağlıklı ve yönetilebilir bir süreç olduğu kanısına varabiliriz. Bu şartları taşıyan ve iyi tanımlanmış bir sürecin şirket hedefleri adına yol alabilmek için gerek duyulan takım çalışmasındaki kopukluk ve tekrarlanan hatalar gibi sorunları ortadan kaldırarak istenen bütünlüğe ulaşılmasında önemi yadsınamaz. Yönetim alanındaki araçların düzenli, bütünleşmiş bir şekilde kullanılması; performansın artmasını, çıkabilecek sorunların önlenmesini, var olan durumun etkisinin artmasını, kaliteli sistemlerinin kurulmasını destekleyecektir ve bu süreç yönetimi sayesinde yapılabilir ve sürdürülebilir kılınabilir.
Sonuç olarak sürecin en genel tanımı olan girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, sorumlusu olan, fonksiyonlar arası ve birbiriyle ilişkili değer yaratan faaliyet zinciridir cümlesi, sürecin içinde barındırdığı detayları ortaya koymaktadır ve yine bu cümle süreç yönetiminin nelere dikkat edilerek yapılabileceğini de gözler önüne sermektedir.

CPA Danışmanlık Hizmetlerinin tecrübesi ile firmanıza değer katabilmek için bize buradan ulaşabilirsiniz.