ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Denetim ve Belgelendirme

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 22000 :2005

ISO 27001:2013

IATF 16949:2016

ISO 10002:2004

ISO 13485:2003

GOST-R

HELAL BELGESİ

CE BELGESİ

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 22000 :2005

ISO 27001:2013

IATF 16949:2016

ISO 10002:2004

ISO 13485:2003

GOST-R

HELAL BELGESİ

CE BELGESİ

ISO’nun tanımı:
ISO International Organization for standardizasyon’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO Belgesi ise ilgili kuruluşun standartları uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya koyduğunun ve dolayısı ile kuruluşun hizmetin sürekliliğini sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 14001:2015
Firmanız Çevre Yönetim için sorumluluk almışsa ;ISO 14001 belgesi firmanızın
Mesuliyetle sonuçlanan olayları azalttığını, dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerinde de düşüş sağlayacağını ,
Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alındığını ve kirlenme azaltıldığını
Firmada Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan can veya mal kaybıyla sonuçlanan olaylarda azalma görüldüğünü
Ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı arttırdığını
İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırıcağını
Çevre yönetimi için sorumluluk alındığının güvencesinin verilmesinden dolayı tüketici güveni artacağının bilgisini müşterilerinize ıspat eder.

© 2021 CPA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ.