CPA Danışmanlık
ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EnMS), işletmede enerji tüketen süreçlere ait verimin arttırıldığı bir sistem kurularak, enerji maliyetlerinin hemen hemen hiç yatırım yapmaksızın düşürülmesine olanak veren kapsamlı bir standarttır.

Dünyanın karşı karşıya kaldığı ve tüm devletler için en büyük tehdit olarak görülen iklim krizi ülkemizde de yankılanmaya ve toplum tarafından karşılık bulmaya başlamıştır. Doğal kaynakların tükenmeye başlaması, doğa tahribatı ve habitat kirlenmesi, enerjide dışa bağımlılık, yenilenebilir enerji kaynaklarının yetersiz olması gibi konular toplumun ve ülkemizin öncelik verdiği konular haline gelmiş ve gerek bireysel tedbirler ile gerek yasal mevzuatlar ile eyleme geçilmesine olanak sağlamıştır. Ülkemizde bu  konuya yönelik atılan etkin adımlardan biri de “ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yönetmeliği ile firmaların ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’ni kurumlarına entegre etmesidir. Bu yönetmeliğe göre senelik enerji tüketimleri bin TEP (Ton eşdeğer petrol) ve üzeri olan işletmeler ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgesini 2023 senesinin sonuna kadar kurumlarına kazandırmakla yükümlüdürler. Yükümlülüğü yerine getirmeyen işletmeler ise ilgili kanunlara göre yaptırıma tabii tutulacaklardır.

Sürekli artan enerji maliyetleri, yasal düzenlemeler, çevre dostu olmayan işletme kimliği gibi konulara karşın iyi tasarlanmış bir ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini uygulamak, işletmeler için stratejik bir avantaj oluşturmaktadır.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) tek başına işletmelere tesis edilebileceği gibi diğer standartlar ile de entegre şekilde uygulanabilmektedir. ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) ile politikalar üretilir, tüketim azaltmaya yönelik hedefler belirlenir, eylem planları hazırlanır ve uygulanır, enerji performans göstergeleri oluşturulur, performans iyileştirmeye yönelik fırsatlar belirlenir ve sonuçları kontrol edilerek politika ve amaçlar güncellenir. Bu haliyle ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) de diğer standartlar gibi PUKÖ döngüsüne sahiptir.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sisteminin (EnMS) İşletmelere Doğrudan Kattığı Bazı Yararlar Şunlardır:

 1. Enerji maliyetinden tasarruf sağlamak
 2. Daha fazla verimlilik
 3. İyileştirilmiş tedarik
 4. Daha az sera gazı emisyonu
 5. Daha az karbon ayak izi
 6. Dışa bağımlılığın azaltılması
 7. Personel arasında enerji bilincinin ve farkındalığın artması
 8. Yerel ve uluslararası mevzuatlara uyum
 9. İyileştirilmiş bir işletme kimliği
 10. İyileştirilmiş bakım uygulamaları
 11. Rekabet avantajı
 12. Yeni müşteriler
 13. Yeni fırsat ve projelerin ortaya çıkması
 14. İyileştirilmiş güvenlik ve sağlık

 

NEDEN CPA?

CPA Danışmanlık Hizmetleri, yönetim sistemi standartlarının uygulamasını daha verimli kılmak üzere deneyimli ve uzman kadrosuyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte, aynı zamanda firma içi eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin içeriklerini ve aşamalarını kuruluşların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleme ve tasarlama esnekliğini gösterebilmesiyle öne çıkmaktadır. Verdiğimiz hizmetlerimizle, müşterilerimize özel çözümler üretip, çalıştığımız kurumların tüm yönetsel problemleriyle ayrıntılı olarak ilgilenirken tasarladığımız tüm uygulamaların içinde bizzat yer alıyoruz. Sağladığımız her katkının arkasında 16 yıllık tecrübemiz ve referanslarımız bulunmaktadır.
 

Kurumların doğma, büyüme, olgunluk ve küçülme gibi tüm evrelerinde rekabet gücünü artırmak, kaynak kullanımını geliştirmek, organizasyonun doğru ve istenilen şekilde çalışmasını sağlamak için önceden planlanmış ve detaylandırılmış çalışma programlarıyla hizmet veriyoruz. Periyodik raporlama sistemi ile çalışarak üst yönetimin sürekli bilgilendirilmesini sağlayıp, geri dönüş bilgilerini tespit ederek gerekli noktalara iletiyoruz. Çalıştığımız kurumların hedeflerinin doğru belirlenmesini sağlayarak, hedefe ulaşmak için ilerlenen yolda gerek çözüm önerileri, gerek uygulamalar, gerekse dokümantasyon çalışmaları ile yardımcı oluyoruz. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edip, bilgi aktarımında bulunmak da verdiğimiz diğer hizmetler arasında yer alıyor.

Belgelendirme ve Denetim Hizmetlerimiz

ISO, IATF, GOST-R, CE ve HELAL belgelendirmeleri konularında sunduğumuz hizmetleri görmek ister misiniz?

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık hizmetlerimizi inceleyin. Siz işinize odaklanın biz çözümler sunalım.

Bizimle İletişime Geçin

Aklınıza takılan soruları yanıtlamamızı ister misiniz?

15 +
Yıllık Tecrübe
250 +
Mutlu Danışan
500 +
Eğitim Organizasyonu

Bizimle İletişime Geçin

İletişim formumuzu doldurup bize mesajınızı iletebilirsiniz.

Adres:

Tepecik Mahallesi Feridun Özbay Cad. Emrullah İş Hanı No:5 Kat:2 İzmit / Kocaeli / TÜRKİYE

  "Her başarı, deneme kararıyla başlar."
  John F. Kennedy
  "Eğer kendinize inanmazsanız kimse sizin yerinize bunu yapmaz."
  Kobe Bryant
  "Fikirler kolaydır, uygulamak zordur."
  Guy KAWASAKI