ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetim ve Belgelendirme

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 22000 :2005

ISO 27001:2013

IATF 16949:2016

ISO 10002:2004

ISO 13485:2003

GOST-R

HELAL BELGESİ

CE BELGESİ

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 22000 :2005

ISO 27001:2013

IATF 16949:2016

ISO 10002:2004

ISO 13485:2003

GOST-R

HELAL BELGESİ

CE BELGESİ

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetim ve Belgelendirme

ISO’nun tanımı :

ISO International Organization for standardizasyon’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO Belgesi ise ilgili kuruluşun standartları uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya koyduğunun ve dolayısı ile kuruluşun hizmetin sürekliliğini sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 27001:2013
ISO 27001 sertifikasının alınması; kuruluşunuzun bilgi güvenliğini dikkate aldığını, gerekli Aşamaları uyguladığını ve kontrol ettiğini göstermektedir
Çoğu ihalelerde kamu ihale kanununa göre ihale açan kurum ve kuruluşlar ihale şartnamelerinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi istenmektedir. Bu zorunluluk yapılan projenin gizliliği güvenliği üst düzeyde ise ihaleyi açan kuruluş ISO 27001 Belgesi’ni özellikle istemektedir.
Ayrıca yapılan bir yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten sermaye şirketlerin kurumların ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alması Telekomünikasyon Kurumu tarafından zorunlu hale getirilmiştir.
Firmanız ve paydaşlarınız ile ilgili bilgiler ISO 27001 sayesinde korunur ve hiçbir detay tesadüfe bırakılmaz.

Ufak bir güvenlik ihlali bile çok yüksek maliyetlere yol açabileceği için, kontrollerin uygulanması ile maliyetler uzun vadede düşürülmektedir.
Yasal takipleri önlemede kolaylık sağlamaktdır.
Kanun ve yönetmeliklere uyulduğunu müşterilerinize göstermekte ve firmanızı güvenilir kılmaktadır.
Organizasyon için tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin mevcudiyeti göstermektedir.
Bilgi varlıklarına yönelik tehditlerden koruyarak iş sürekliliği sağlar.
Rekabet avantajı ,karlılık,risk farkındalığı gibi kuruluşa birçok artı katma değer sağlamaktadır.