Bizden beklentisi olanlara;

Çağdaş, dinamik, beklentisi tatmin edilen müşteri, uluslararası faaliyet yürüten, sorumluluk üstlenmiş personel, teknolojik yenilikleri takip edip ayak uydurabilen şirket, israfın olmadığı üretim – hizmet, kusursuz ürün ve hizmet temini, çalışılmaktan memnun olunan organizasyon, topluma – insanlığa değer katmak, çevreye duyarlı firma vs vs…

Yukarıda sıralananlar firma sahipleri yada hissedarlarının ortak utkularıdır.  Hayallerinize nasıl ulaşmayı düşünüyorsunuz?  sıradan bir soru olarak kendilerine yönlendirildiğinde “ – yapacağız işte, – çok çalışacağız, – akıllı elemanlar ile, – devlet desteği ile, – ISO kuracağız, – kredi kullanacağız, – çok iyi makinalar alacağız . . .

Sermaye buldunuz, akıllı çalışanlar istihdam ettiniz, devlet teşviklerinden faydalanıyorsunuz, modern makinalara sahip oldunuz, bir müşteri kitlesi de oluşturdunuz, tedarikçilerle başlangıç problemleri de yaşamıyorsunuz, israf sıfıra yakın verimlilikte devam ediyorsunuz, her şey istediğiniz gibi gidiyor. Nereye kadar? Kimse benden sonrası tufan demiyordur. Bire bir telaffuz edilmese de, İstenilen; “ Sürekli Gelişme ve Sürekli İyileşmedir.”

Son dileğin karşılanması için şu soruların cevaplanması beklenir;

  • İklimin uygun mu?
  • Kültürün buna müsait mi?
  • Ortak amaçlar tanımlanıp, ortak davranışlar geliştirilmiş mi?

İşte, Danışmanın ihtiyaç duyulduğu nokta burasıdır.

CPA Danışmanlık Kurumu, Hizmet verdiği Firmanın/Kuruluşun Rakiplerinin, hariç kurumların, farklı sektörlerin “Sürekli Gelişme ve Sürekli İyileşme” ortak amacının (Global Amaç) hizmet verdiği kuruluşta gerçeğe dönüşmesi için;

  • Kurum rotasının belirlenmesi
  • Kurum özel amaçlarının tespit edilmesi ve hedeflere aktarımı
  • Kurum iklimlendirme
  • Kurum ikliminin, kurum kültürü ve davranışlarına yansıması için sürekli eğitim ve yeniden eğitimin sürdürülmesi
  • Çalışanların sorumluluk hissederek, yaptığı işe anlam yüklemesi ve iş doyumunun sürekliliği,
  • Tedarikçi – Kuruluş – Müşteri – Çevre dörtlüsünün sinerjik bir ortamda, birbirlerine değer katarak faaliyet üretkenliğinin artırılması,

Bu ana başlıklarda sürdürülecek danışmanlık faaliyetlerinin ana esin kaynakları, Toplam Kalite Yönetimi, ISO, Altı Sigma, 5S, Kaizen, İnovasyon, Stratejik Yönetim, EFQM vs gibi modern yönetim modelleri olacaktır ve kurumunuzun ihtiyacına uygun “İyi Yönetim Uygulama Projesi” şekillenecektir.

Sizlerle; Çalışanları suçlayıcı tepkiler geliştirmeden, problem çözümü için yangın söndürme maksatlı kaplan ekipler kurmadan, yetersiz bilgi ile fırsatın gidişini bacağından vurarak tökezletmeden, Problemle karşılaşma cesaretiniz kırılıp sorunun etrafında dönmeden karşılaşmayı ümit ediyoruz.

Saygılarımla.

VELİ AYÇİÇEK – GENEL MÜDÜR