ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 9001:2015 KYS, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir. Vizyon ve Stratejik amaçları doğrultusunda ilerlemek, misyonuna hizmet etmek, paydaşlarının beklentilerini yönetebilen, mevcut durumu iyileştirecek bir disiplin oluşturmanın dışında gelecekteki senaryoları öngörebilen, kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilen ,ürün ve hizmetlerini müşterilerine uygun bir şekilde oluşturulabilen uluslar arası düzeyde kabul görmüş bir sisteme sahip olmak isteyen kuruluşlar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin firmasına kurulumunu…

Devamını Okuyun

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 14001:2004 ÇYS, ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Çevre Yönetim Sisteminin uygulanması ile kirliliğin kaynağından başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlanırken pazar payının arttırılması, doğal afet ve beklenmedik kazalara karşı…

Devamını Okuyun

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

  İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için,iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için ihtiyaç duyulan bir araçtır. Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını…

Devamını Okuyun

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 22000:2005 GGYS, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek kuruluşun bütün yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğini kurulması, hayata geçirilmesi, bütün süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde güncelleme ve sürekli iyileştirme yapılmasının hedef alındığı uluslararası ISO 9001 ve uluslararası Codex Alimentarius Komisyonu (CAC) tarafından geliştirilen HACCP Uygulama aşamaları ve prensipleri baz alınarak hazırlanmış bir standarttır. HACCP, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir istemin oluşturulması ve…

Devamını Okuyun

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında…

Devamını Okuyun

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

  Entegre Yönetim Sistemi; birden fazla olan yönetim sistemlerini bir araya getirerek veya birbirinden farklı yönetim sistemlerini birbirleri ile uyumlu hale getirerek yani entegre ederek oluşturulan sistemler bütünüdür. Sistem kurulurken ortak koşullar bir araya getirilir, detaylar ise genel koşullara eklenti olarak ilave edilir. Müşterisine ve ürün kalitesine verdiği önemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulayarak vurgulayan firmalar, çevreye ve çalışanlarına olan duyarlılıklarını ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS (TS)…

Devamını Okuyun

ISO 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 16949 standardı global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD, GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır. ISO 16949:2002, otomotiv ile ilgili ürünlerin dizaynı / geliştirilmesi, üretimi, montajı ve servisi için konulan kalite sistem gerekliliklerini belirlemektedir. Buna ek olarak, araç üretici şirketleri tarafından ayrı olarak gerekli kılınan müşteriye özel gereklilikler de mevcuttur. Sistem Otomotiv Sektöründe ürün…

Devamını Okuyun

ISO 17025:2005 LABORATUAR AKREDİTASYONU

  ISO/IEC 17025, bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılanması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır. Bu uluslararası standart, test, kalibrasyon işlemlerini gerçekleştiren tüm organizasyonlar için uygulanabilir. Bu uluslararası standart, laboratuvarların kalite, yönetsel ve teknik sistemlerin geliştirilmesinde yararlanılmaktadır. ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuvarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.  …

Devamını Okuyun

ISO 10002:2004 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 10002:2004 standardı öncelikle müşteri memnuniyeti ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir. Kalite politikası içerisine müşteri şikayetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel şekilde tutarlı hedefler ortaya koyulması gerekmektedir. Sonraki aşama; müşteri şikayetlerinin alınması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, sorumlulara aktarılması, sorumlular tarafından gerekenlerin yapılması, tüm yapılanlarının kayıtlarının düzenli olarak tutulması, şikayet konusunda yapılanlar ve şikayetin çözümlenmesi konusunda müşteriye geri bildirim yapılması ve tüm sistemin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması…

Devamını Okuyun

ISO 13485:2003 MEDİKAL CİHAZLARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 13485:2003 standardı ISO 9001 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardadır. Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra rekabette avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz üreticileri kalite yönetim sistemi gereklerine uymakta olduklarını da kanıtlamak durumundadır. Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, tasarım, üretim ve servis kalitesini arttırmak, insan ve çevre sağlığını korumak, iç verimliliği arttırmak, rekabette bir adım öne geçmek, yeni…

Devamını Okuyun