KURUMSAL CHECK-UP DANIŞMANLIĞI

  Kurumsal Check-Up Amacı: Kuruluşların mevcut yapılarını inceleyerek, daha verimli, karlı bir kurum haline gelebilmesi için gerekli olan şartların tespit edilmesidir.  Yöntem: İdeal bir firmanın sahip olması gereken şartlar, sürdürülebilir büyüme, karlılığının ve verimliliğin artırılması için gereken kriterleri analiz ile  sorgulamaktayız.  Analiz yaparken; yüz yüze mülakat, anket doldurulması (firma sahibi/genel müdür ve çalışan sorumlular), gözlem ve bulgu elde etmek olmak üzere farklı yoldan bilgileri toplayarak objektif sonuçlara ulaşmayı hedeflemekteyiz.  Analiz aşamasında her firmadan…

Devamını Okuyun

GENEL VE STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

  Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki izlenecek yolu ifade eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesini gerektirirken uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda denetlenebilir ve kontrol edilebilirliği içeren bir…

Devamını Okuyun

İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI

  Strateji Belirleme Vizyoner Liderlik İşe Katılım Sağlama – Ekip Çalışması (Kaizen) Süreçlerle Yönetim Veriye Dayalı Karar Verme Etkin İletişim / Açık – Paylaşılan Bilgi Tedarikçi Müşteri Yaklaşımı Motive Edilmiş İş Gücü   Maddelerde verilen faaliyetleri Yönetim uygulamalarına katarak; kamu veya özel sektörün dünya kalite standartlarını yakalamalarına yardımcı olmak, sektörde liderliği sağlamak, sektörün organizasyonel performanslarını arttırmak, mükemmellik derecesinde hizmet vermek amaçlı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.   DANIŞMANLIK SÜRECİ   Aşama 1:…

Devamını Okuyun

TOPLAM KALİTE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

  Toplam Kalite Yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir. Bu sistem uygulanan her işletmede farklı yöntemlerle ele alınmaktadır, farklı kuruluşların değişim gerekçeleri ve elde etmek istediği sonuçlar farklı olduğundan TKY ’ nin kapsamı, uygulanacak yöntemler ve ayrılacak kaynaklar da farklılık göstermektedir. Önemli olan ürün ve/veya hizmetin iyi tanımlanmış süreç ve süreç ilişkileri ile sürekli geliştirilmesidir. TKY için müşteri memnuniyeti…

Devamını Okuyun

FİNANSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

  Sürdürülebilir bir mali sisteme sahip olmak ; maliyeti azaltmak .verimliliği arttırmak,en uygun kaynakları kullanıp organizasyon için geçerli olacak çözümleri sağlamak, piyasa ,kredi riski ve operasyonel riskleri belirlenmek, değerlendirilmek ve yönetilmek adına kullanılacak en uygun yöntemler hakkında danışmanlık uygulanmaktadır. Ayrıca, nakit akışının iyileştirilmesi için gerekli banka ve nakit yönetim modelleri geliştirmekteyiz. Sektöre özgü tedarik zinciri uzmanlığımızı, güçlü işletme sermayesi yönetimi becerilerimizle birleştirerek müşterilerimize uygun çözümler sunuyoruz.   DANIŞMANLIK SÜRECİ  …

Devamını Okuyun

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

  Endüstriyel ilişkileri yönetebilen ,iş analizlerinin ve iş tanımlarının etkin bir şekilde yapıldığı, eğitim,gelişim ,performans,bilgi sistemleri, özlük işleri gibi konuların yönetiminin aktif ve verimli bir şekilde yürütüldüğü,insan kaynakları süreçlerinin etkinliğinin sürekli olarak arttırıldığı bir sisteme sahip olmak isteyen ve Organizasyona artı katma değer sağlamayı amaçlayan herkese danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.   DANIŞMANLIK SÜRECİ   Aşama 1: Temas Danışmanlık süreci soğuk temas denilen danışmanın işletme ile iletişime geçmesi sonucu veya işletmenin herhangi…

Devamını Okuyun

PERFORMANS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

  Kişi veya organizasyonun performans kriterlerini belirlemek buna parelel olarak bir sistem geliştirme ve iyileştirme sürecinde verimliliğin ölçümlenebilmesini sağlamak ,birey veya organizasyondan etkin sonuçlar almak gibi amaçlar doğrultusunda gelişim ve performansı yönetmek için Performans Yönetim Danışmanlığa hizmetine başvurulmaktadır   DANIŞMANLIK SÜRECİ Aşama 1: Temas Danışmanlık süreci soğuk temas denilen danışmanın işletme ile iletişime geçmesi sonucu veya işletmenin herhangi bir ihtiyacından dolayı danışman ile iletişime geçmesi ile başlar. Bu temas süresi…

Devamını Okuyun

ALTI SİGMA

  Sigma, bir prosesteki değişkenliği ölçen ortalamadan standart sapma olarak da bilinir. Altı sigma felsefesi içinde sigma, sürecin müşteri beklentilerini karşılayacak mükemmellikten ne kadar uzakta olduğunu gösteren istatistiksel bir terimdir. Milyonda 3.4 hataya denk bir performans düzeyini ifade eden Altı Sigma zamanla bunu gerçekleştirmeye yönelik vizyonu ve sistemi de anlatan bir terim haline gelmiştir. En geniş anlamıyla Altı Sigma’yı, müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın bir düzeyde karşılama, daha fazla müşteri tatmini,…

Devamını Okuyun

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

  EFQM, dokuz ana kriter üzerine kurulmuş ve zorunluluk içermeyen bir modeldir. Bu kriterlerden beşi ‘’Girdi’’ kriterlerini, dördü ise ‘’Sonuç’’ kriterlerini oluşturur. Girdi kriterleri bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri içerir. Sonuç kriterleri ise o kuruluşun neler gerçekleştirdiğini gösterir. Sonuçlar girdilerden kaynaklanır. Performansla ilgili tüm boyutlarda sürdürülebilir mükemmelliği gerçekleştirmek üzere pek çok yaklaşımın olabileceği gerçeği üzerine kurulmuş olan model aşağıdaki ifadeye dayanır: Performansa, müşterilere, çalışanlara ve topluma yansıyan mükemmel sonuçlar, politika ve…

Devamını Okuyun

5S DANIŞMANLIĞI

  5S prensibi; çalışma alanını temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir Toplam Kalite tekniğidir. S ile başlayan 5 Japonca kelimenin baş harflerinin bir arada ifade edilmesi nedeniyle 5S adı ile bilinmektedir. Seiri (Ayıklama-Sınıflandırma), Seiton (Düzenleme-Yerleştirme), Seiso (Temizlik), Seiketsu (Standartlaştırma) ve Shitsuke (Eğitim-Disiplin) basamaklarından oluşmaktadır. İşletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan hem basit, hem de işletmenin en küçük ayrıntılarının denetimini sağlayan ve diğer iyileştirme çalışmalarının temelini…

Devamını Okuyun