ISO 22000 :2005 Gıda Yönetim sistemi Denetim ve Belgelendirme

ISO’nun tanımı :

ISO International Organization for standardizasyon’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO Belgesi ise ilgili kuruluşun standartları uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya koyduğunun ve dolayısı ile kuruluşun hizmetin sürekliliğini sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi

Gıda güvenliği spesifik bir alan olmakla birlikte Gıda güvenlik yönetimi sisteminin belgelendirmesi size ve firmanıza;
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sisteminin bir parçası olan sürekli iyileştirme faaliyetleri ile birlikte değişen koşullara uyum sağlayarak rekabete destek olmayı
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Uluslararası bir standart olması sebebi ile ulusal standartlarla kolaylıkla harmonize olabilmesi nedeniyle firmanın ürünlerini uluslar arası platformda kabul edilir olmayı
Dünya çapındaki ürün/servis ve ticari uygulamaların birbiri ile uyumlu olmasına katkıda bulunmayı
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi gereken ülkelerle ihracat yapılabilmeyi.
Firmanın müşteri ile yaptığı sözleşmedeki gereklerini yerine getirmeyi sağlar.