IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemi Denetim ve Belgelendirme

ISO’nun tanımı :

ISO International Organization for standardizasyon’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO Belgesi ise ilgili kuruluşun standartları uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya koyduğunun ve dolayısı ile kuruluşun hizmetin sürekliliğini sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

IATF 16949 :2016

IATF 16949 :2016 Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Standardı; otomotiv sektöründeki üretici ana kuruluşların ve bu kuruluşlara yedek parça üreten yan kuruluşların kalite sistemlerinin ortak bir anlayış içinde güvence altına alınmasını ve bu anlayışın süreklilik kazanmasını amaçlayan sistematik bir yaklaşımdır. IATF 16949 Teknik Spesifikasyonun amacı; hata önleme üzerinde duran ve temin zincirinde değişiklik ve kayıpları önleyen bir kalite yönetim sistemi geliştirmektir.

IATF 16949 belgesi otomotiv endüstrisinde uluslar arası gereklilikleri yerine getirdiğinizi gösterir.Tedarikçi Kalitesinde güven sağlar

  • Mevcut durum analizi
  • Sistem Oluşum Planı
  • Eğitim
  • Sistemin Kurulması
  • İç Tetkiklerin Yapılması
  • Gözden Geçirme

Yukarıdaki aşamaları başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş iseniz Belgelendirme Hizmetinden yararlanabilirsiniz.